SHEMA’ ISRAEL

Shema-Israel

REPERTORIO SACRO EBRAICO

1. Shabbath (Magen Avot, M. Podda)
2. Shalom Aleichem (arm. M. Podda)
3. Shemà Israel (arm. M. Podda)
4. Odo Al Eretz (arm. M. Podda)
5. Rosh Hashana (Ein Kamocha, M. Podda)
6. Adon Olam (arm. M. Podda)
7. Baruch Haba (arm. M. Podda)
8. Kippur (Kaddish, M. Podda)
9. Kol Nidrei (arm. M. Podda)
10. Succoth (Kol Beruè, M. Podda)
11. Nischmat Kol Hai (M. Monachesi, 1908-1992)
12. Ibanne Hamikdash (M. Yaredeini)
13. Simchat Tora (Vezot Ha Torà, M. Podda)
14. Halleluya (Tradizionale)
15. Sameach (M. Monachesi, 1908-1992)
16. Mi Adir (M. Monachesi, 1908-1992)
17. Imloch (M. Monachesi, 1908-1992)
18. Pesach (Baruch Haba, M. Podda)
19. Betzet Israel (arm. M. Podda)
20. Hashira La Adonai (E. Jospe 1956)
21. Shavuoth (Unvuchno, M. Podda)
22. Igdal (arm. A. Nortman)
23. Osè Shalom (arm. M. Monachesi)
24. Yom Hazykaron Haazmaut (Barechù, M. Podda)
25. Elì Elì (arm. M. Podda)
26. Midan Vead el Arish (arm. M. Monachesi)
27. Hora Me Durà (arm. M. Monachesi)
28. Vamos A’ La Zafra (R. Davalos)
Hanucha
29. Maoz Tzur (arm. M. Monachesi)

I commenti sono chiusi